Tư vấn dự án

Dự án xây dựng Cơ sở Chăn nuôi heo gia công tập trung

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BÔNG LÚA VÀNG ĐỊA ĐIỂM : XÃ BÌNH GIANG, HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

Chia sẻ: