Video: Phối cảnh nhà ga hơn 7600 tỷ đồng của sân bay Tân Sơn Nhất

 

 

Sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi thế nào trong 100 năm 


CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?