Tư vấn dự án

Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh 30.000 tấn/năm

Hiệu quả lâu dài của phân hữu cơ sinh học sẽ được tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn.

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?