28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Phú Quốc

Địa điểm xây dựng : xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: