Tư vấn dự án

Dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo và sản xuất lúa cao sản

Nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa mới bao gồm lúa cao sản và lúa thuần chất lượng đưa vào sản xuất chế biến sản phẩm gạo chất lượng cao

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?