28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án trồng cây ngắn ngày, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi Gio Linh

Hộ kinh doanh cá thể: Lý Thị Kiều Nga. Địa chỉ trụ sở: Thôn Kỳ Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ: