Tư vấn dự án

Dự án đầu tư chuỗi giá trị gia tăng sản phẩm từ lúa gạo

Chủ đầu tư: Công ty CP Hưng Lâm Địa điểm: Cụm công nghiệp Tân Thành-huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?