28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Lập dự án khả thi, viết dự án