28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Thiết kế thi công - Xử lý nước thải