Tư vấn dự án

Dự án Chuyển đổi cây trồng tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV Cao Su 30-4 Tây Ninh Địa điểm: Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?