Tư vấn dự án

Dự án nhà máy xử lý rác thải tái chế phế liệu Nam Định

Tên dự án: Nhà máy xử lý chất thải tái chế phế liệu Nam Trực. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Nam Định.

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?