Tư vấn dự án

Dự án xây dựng trung tâm chuối xuất khẩu công nghệ cao

Địa điểm xây dựng: địa bàn tỉnh Kon Tum

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?