28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Chuyên lập dự án, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các công trình công nghiệp; Viết thuyết minh dự án,...
Tư vấn môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các cấp, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát, cải tạo vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải.