28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án xây dựng trung tâm chuối xuất khẩu công nghệ cao

Địa điểm xây dựng: địa bàn tỉnh Kon Tum

Chia sẻ: