28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án Nông trại Giáo dục Phú Gia Trang

Chủ đầu tư: Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương Mại – Du Lịch Châu Đức

Chia sẻ: