Tư vấn dự án

Dự án xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy chiết xuất dược liệu Bazan - Nghệ An

Chủ đầu tư: CTY CP BAZAN Tây Nguyên Địa điểm: Gia Lai

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?