28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án nhà máy xử lý rác thải tái chế phế liệu Nam Định

Tên dự án: Nhà máy xử lý chất thải tái chế phế liệu Nam Trực. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Nam Định.

Chia sẻ: