Tư vấn dự án

Dự án đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Phú Quốc

Địa điểm xây dựng : xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?