Quy trình xử lý tạo ra silica vô định hình, đạt mức độ tinh khiết cao, thành phần silica trong tro trấu trên 90%. Ngoài ra, thành phần oxit kim loại khác với hàm lượng không đáng kể.
Gạo trắng sau xát tiếp tục qua công đoạn lau bóng 1 và 2. Ở công đoạn này ta thu được gạo trắng sau lau bóng và cám lau
1
Bạn cần hỗ trợ?