Lò hơi công nghiệp hay còn gọi là Súp-de là thiết bị sản xuất ra hơi nước cung cấp cho các thiết bị máy móc khác, hoặc, loại lò hơi đơn giản, thì cung cấp hơi trực tiếp phục vụ đời sống con người.
Ngày nay, nguồn nước sinh hoạt mà chúng ta sử dụng hằng ngày đa phần đều được xử lý từ nguồn nước sông.