Qua việc khảo sát thực tế tại công ty CÔNG TY SẢN XUẤT SƠN BIO-CHEM, dựa vào kinh nghiệm thực tế và dựa vào các chỉ tiêu của mẫu nước thải trước xử lý; chúng tôi, DỰ ÁN VIỆT, đề xuất công nghệ xử lý nước thải gồm các giai đoạn sau:
Chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho người dân. Đây cũng là ngành kinh tế giúp cho nông dân tăng thu nhập, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
Qua kinh nghiệm thực tế và dựa vào các chỉ tiêu của mẫu nước thải trước xử lý, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt đề xuất công nghệ xử lý nước thải của nhà hàng – khách sạn trong phương án này gồm các giai đoạn
Từ những năm 1930, các nhà Khoa học môi trường đã nghiên cứu để tìm ra nhiều công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, áp dụng vào việc xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.Công ty CP Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt xin đưa ra 4 công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam hiện nay.
Ngày nay công nghiệp chế biến đang được đầu tư rất mạnh song với việc lượng nước thải phát sinh ngày càng nhiều, đặc biệt là ngành chế biến thủy sản.
Nước thải từ các công đoạn sản xuất của nhà máy được xử lý qua nhiều công đoạn trước khi được thải ra môi trường. Phải đảm bảo khép kín và an toàn môi trường
Ngày nay, khi mức sống càng tăng thì lượng nước thải sinh hoạt thải ra càng nhiều, và càng khó xử lý
1
Bạn cần hỗ trợ?