Hiện nay có quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải cũng như một số chất ô nhiễm vô cơ khác
Xử lý nước thải công nghiệp bao gồm nhiều cơ chế và quy trình được dùng để xử lý nước thải được tạo ra từ các hoạt động công nghiệp hoặc thương nghiệp
Bụi gỗ phát sinh từ công nghiệp chế biến gỗ và có sự khác biệt đáng về kích cỡ hạt bụi và tải lượng bụi sinh ra ở các công đoạn khác nhau
Công nghệ rung giũ khí nén là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí do bụi xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau từ hoạt động tự nhiên cho đến nhân tạo
1
Bạn cần hỗ trợ?