Báo cáo ĐTM được Hội đồng thẩm định đánh giá cao trong việc nhận diện Các nguồn gây ô nhiễm và Đề ra Giải pháp gây ô nhiễm của dự án.
Tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành quy hoạch tổng thể từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chủ yếu tập trung tại các vùng đất đai cằn cỗi, bạc màu, năng suất cây trồng thấp, không mang lại hiệu quả kinh tế… nằm trên địa bàn các huyện Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông…nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng thiết kế quy hoạch 1/500, Hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công
Ngày nay, nhiều hình thức kinh doanh được lên ý tưởng, đã và đang thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên để khởi nghiệp thành công, tạo dựng được một sự nghiệp vững chắc trên con đường kinh doanh thương mại này thì các bạn cần phải luôn tận tụy với hoạt động kinh doanh của mình.
Bạn đang có dự định kinh doanh, bạn muốn làm chủ một doanh nghiệp, bạn đang cần một nguồn vốn lớn vì kinh phí hiện tại của bạn chưa đủ. Bạn đang tìm cách để cách lập dự án vay vốn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cần những giấy tờ gì, thủ tục như thế nào, vay ở đâu, làm sao để bạn có được cách lập dự án vay vốn đầy thuyết phục và hoàn thành thủ tục nhanh nhất có thể
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2013/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG NGHỆ NT- BIORGANIC
QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM IGH
QUỸ ĐẦU TƯ VINACAPITAL
1 2 3 4