Báo cáo trước Hội đồng Thẩm định Bộ TNMT dự án "Xây dựng Khu dân cư Dịch vụ" tỉnh Đồng Nai

Báo cáo trước Hội đồng Thẩm định Bộ Tài Nguyên Môi Trường dự án "Xây dựng Khu dân cư Dịch vụ" xã An Phước, tỉnh Đồng Nai hôm 16/11/2018 vừa qua tại Hà Nội.
 Báo cáo trước Hội đồng Thẩm định Bộ Tài Nguyên Môi Trường dự án "Xây dựng Khu dân cư Dịch vụ" xã An Phước, tỉnh Đồng Nai hôm 16/11/2018 vừa qua tại Hà Nội.

👉 Tham khảo nội dung ĐTM: 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch" tỉnh Đồng Nai


CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?