Tư vấn dự án

Thuyết minh Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến nông lâm sản tại Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại Tổng Hợp Trường Phát Địa điểm: Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?