Tư vấn dự án

Nhà máy cơ khí Công nghệ và Dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung

Địa điểm: Khu công nghiệp Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế tạo máy và sản xuất vật liệu

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?