Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”.
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”.
 

Ông Phạm Văn Vu – Phó Chủ tịch thường trực Hội thông tin Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Văn Vu – Phó Chủ tịch thường trực Hội thông tin Khoa học và Công nghệ cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 đối với ngành/lĩnh vực thông tin khoa học công nghệ và thư viện, Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ”.

CMCN 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất thế giới. CMCN 4.0 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể trong đó có ngành thông tin – thư viện khoa học và công nghệ.
Ths.Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia với bài tham luận “Hệ tri thức Việt số hóa”.

Trên cơ sở đó, buổi Hội thảo đã lắng nghe những bài tham luận từ lãnh đạo các đơn vị trung tâm thông tin, các cán bộ thông tin thư viện với 3 nội dung chính: Thứ nhất là, các tham luận đề cập đến vấn đề chung của CMCN 4.0 tới sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; Thứ hai là, các tham luận làm rõ tác động CMCN 4.0 tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ và thư viện, nêu các vấn đề, đề xuất kiến nghị chính sách phát triển ngành thông tin thư viện trong bối cảnh CMCN 4.0; Thứ ba là, các tham luận thể hiện góc nhìn của công ty công nghệ về xu hướng, ứng dụng công nghệ vào hoạt động thông tin thư viện trong bối cảnh CMCN 4.0.
Theo Báo Xây Dựng
CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?