Tư vấn dự án

Thuyết minh dự án đầu tư Trồng chuối Công nghệ cao 1000 ha tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: CTY CP Tập Đoàn Bất Động Sản LPM Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ:
1
Bạn cần hỗ trợ?