28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thành phân vi sinh Compost

Chia sẻ: