28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án xây dựng khu xử lý chất thải tái chế phế liệu

Địa điểm xây dựng: Hà Nội

Chia sẻ: