28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tư vấn dự án

Dự án nhà máy chế biến và sản xuất bột cà phê hòa tan ASC

Chủ đầu tư: Công ty CP ASC Việt Nam. Địa chỉ trụ sở : 738 Trường Chinh, Phuờng Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ: