Dịch vụ Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

1. Quy trình cơ bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin và Tư vấn miễn phí cho khách hàng
- Bước 2: Lập báo cáo ĐTM
  • Khảo sát và đánh giá thực trạng môi trường dự án
  • Đề xuất phương án xử lý, cải tạo, giải pháp môi trường
  • Tham vấn ý kiến cộng đồng nếu có
- Bước 3: Trình nộp hồ sơ
  • Kiểm tra hồ sơ, gửi khách hàng xem bản thảo và chỉnh sửa
  • Trình nộp Bộ Tài Nguyên Môi Trường hoặc Sở Tài Nguyên Môi Trường Cấp Tỉnh/UBND Tỉnh (tùy quy mô theo luật định).
- Bước 4: Báo cáo trước Hội đồng Thẩm định chuyên môn 
- Bước 5: Chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội dồng Thẩm định (nếu có) và nộp lại ĐTM.
- Bước 6: Nhận quyết định và bàn giao ĐTM hoàn thành cho Chủ đầu tư

2. Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
🔸 Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh
🔸 Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
🔸 Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật
🔸 Báo cáo khảo sát địa chất công trình
🔸 Bản vẽ vị trí khu đất
🔸 Bản vẽ mặt bằng tổng thể
🔸 Bản thể thoát nước mưa
🔸 Bản vẽ thoát nước thải
🔸 Bản vẽ bể tự hoại
🔸 Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)
🔸 Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

3. Hỗ trợ tư vấn
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến các quy định môi trường
- Cung cấp thông tin, văn bản môi trường mới nhất
- Tư vấn cụ thể từng dự án Đúng – Linh hoạt – Hiệu quả
- Hướng dẫn cách xử lý trong một số trường hợp liên quan đến cơ quan nhà nước
- Tư vấn theo đúng quy trình, thời gian cụ thể, linh động đối với mỗi dự án
- Hỗ trợ mọi lúc trong việc tiếp xúc và giải quyết vấn đề.

4. Quyền lợi khách hàng
- Theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện, nắm bắt công việc chuyên viên môi trường đang thực hiện.

- Được tư vấn cụ thể và chi tiết để lựa chọn phương án Phù hợp – khả thi – hiệu quả - Tiết kiệm

- Được hướng dẫn công việc cần thực hiện cụ thể

- Nhận được Kế hoạch bảo vệ môi trường có xác nhận đúng hạn

- Được hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình thực hiện và sau khi đã nhận báo cáo, giấy xác nhận.

5. Lợi ích khách hàng 

- Nắm rõ các quy định môi trường
- Lựa chọn phương án thực hiện công tác bảo vệ môi trường Phù hợp – khả thi – hiệu quả - Tiết kiệm
- Dự báo được tác động môi trường đối với dự án sắp xây dựng
- Có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án xử lý chất thải
- Có kế hoạch giám sát môi trường định kỳ để đề phòng, ứng phó kịp thời
- Góp phần bảo vệ môi trường, tạo hình ảnh đẹp cộng đồng và khách hàng, đối tác
- Thực hiện đúng quy định môi trường của nhà nước
- Doanh nghiệp phát triển bền vững khi được đánh giá cao từ đối tác lớn.
- Được tư vấn chính xác, đầy đủ, đúng chuyên môn
- Tăng uy tín với chủ đầu tư vì thực hiện đúng, đủ, tiết kiệm
- Tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công thực hiện, kiểm tra, chỉnh sửa.

CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?