Tư vấn dự án

Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Sóc Trăng

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?