TIN TỨC

Chia sẻ:

Dự Án Việt báo cáo ĐTM tại Hội Đồng Thẩm Định cấp Bộ dự án Mỏ cát - Mỏ đá tỉnh Bình Thuận

Buổi báo cáo diễn ra tại Hà Nội hôm 3/11/2018 theo Giấy mời tham dự hội đồng được gửi vào ngày 30/10/2018.
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Báo cáo thành công ĐTM 2 dự án “Đầu tư Khai thác – Chế biến đá Xây dựng mỏ đá Tân Đức 1" và "Khai thác khoáng sản cát xây dựng Tân Đức 1" tỉnh Bình Thuận tại Hội Đồng Thẩm Định Cấp Bộ (Bộ Tài Nguyên Môi Trường).

Buổi báo cáo diễn ra tại Hà Nội hôm 3/11/2018 theo Giấy mời tham dự hội đồng được gửi vào ngày 30/10/2018. 


 

CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?