Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management

Được thành lập năm 2007, Saigon Asset Management (SAM) là Công ty quản lý Quỹ đầu tư Chứng Khoán Vietnam Equity Holding (VEH) và Quỹ đầu tư Bất động sản Vietnam Property Holding (VPH), cả hai Quỹ này được thành lập tại Cayman Islands, niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Stuttgart.
Được thành lập vào năm 2007, Saigon Asset Management (SAM) là một công ty được miễn thuế Cayman Islands, được thành lập với tư cách là công ty quản lý quỹ và đầu tư ngân hàng tập trung vào Việt Nam.

Nhóm Ngân hàng Đầu tư của SAM đã hoàn thành rất nhiều giao dịch đáng chú ý. Cách tiếp cận tập trung vào việc thực hiện và nâng cao giá trị cổ đông dài hạn mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Do suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và Ấn Độ, ASEAN đã có sức hút như một động lực kinh tế lớn ở châu Á góp phần vào tăng trưởng toàn cầu. Các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam có mối tương quan với ASEAN bao gồm tăng trưởng kinh tế nhanh, tăng trưởng GDP trung bình 5% + hàng năm, đô thị hóa, dân số trẻ với 60% + dưới 35 tuổi và tăng nhu cầu tiêu dùng từ tầng lớp trung lưu mới nổi. Với hơn 7 năm chuyên môn tại Việt Nam, SAM có vị trí tốt để mở rộng các dịch vụ quản lý quỹ và đầu tư ngân hàng vào ASEAN.

Trong cả hai hoạt động, SAM kết hợp nghiên cứu mạnh mẽ và sự tích cực với mức độ toàn vẹn và đạo đức cao.

Trong Quản lý Quỹ, chúng tôi hiện đang quản lý một quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam hoạt động tốt nhất. Vietnam Equity Holding (VEH) đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của Việt Nam. Kể từ khi thành lập năm 2007, VEH đã vượt trội so với chỉ số VNI cũng như tất cả các quỹ đầu tư và quỹ ETF tập trung vào Việt Nam. VEH được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Stuttgart.

Trong ngân hàng đầu tư, chúng tôi cung cấp quản lý danh mục đầu tư, vị trí riêng tư, sáp nhập và mua lại và các dịch vụ tài chính doanh nghiệp. Vì các nước Đông Nam Á nói chung giàu tài nguyên với tầng lớp trung lưu mới nổi với thu nhập tùy ý tăng cao, nhóm Ngân hàng Đầu tư tập trung chủ yếu vào các mặt hàng tiêu dùng và kinh doanh bất động sản.

Văn phòng đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài Gòn) với đội ngũ khoảng 15 chuyên gia tài chính.

* ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?