Quỹ đầu tư VBCF kết nối doanh nghiệp

VBCF được ủy thác hỗ trợ tài chính và tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp, có ý tưởng sáng tạo và có tính khả thi, trong các lĩnh vực nông nghiệp, giảm thiểu khí carbon, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản.
 Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cùng Chương trình Thúc đẩy Doanh nghiệp (IBA) và Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) sẽ phối hợp tổ chức sự kiện "Kết nối doanh nghiệp" vào ngày 25/9 tại khách sạn Pullman, TP HCM. Sự kiện sẽ giúp các doanh nghiệp cơ hội được gặp gỡ và thuyết trình kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm các đối tác và nhà đầu tư tiềm năng để triển khai và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
polyad
Tham gia chương trình này đều là những doanh nghiệp hoạt động liên quan đến người thu nhập thấp, kinh doanh trong các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, nước sạch, công nghệ thông tin. 
VBCF và IBA hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp vì những doanh nghiệp này đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển bền vững và giảm nghèo. Không chỉ tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy sự đổi mới, các công ty còn có khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của địa phương.
polyad
Ngoài cơ hội được gặp gỡ trực tiếp với các nhà đầu tư, trình bày về doanh nghiệp và ý tưởng kinh doanh của mình, các doanh nghiệp còn được nhận phản hồi trực tiếp từ các nhà tư vấn, những người sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh và hỗ trợ thu hút đầu tư. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhận một gói tư vấn từ IBA với trị giá 20.000 USD.
polyad
Chương trình Thúc đẩy Doanh nghiệp (IBA) là chương trình đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp trọn gói để kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư có ảnh hưởng, các quỹ phát triển, các nguồn vốn, dịch vụ và nguồn lực sẵn có trên thị trường, giúp đảm bảo khả năng sinh lời bền vững, tác động xã hội tích cực của doanh nghiệp trong các dự án kinh doanh liên quan đến người thu nhập thấp.
Còn Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) do UKAid tài trợ, quản lý bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV). VBCF được ủy thác hỗ trợ tài chính và tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp, có ý tưởng sáng tạo và có tính khả thi, trong các lĩnh vực nông nghiệp, giảm thiểu khí carbon, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản.
CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?