Quyết định 885/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030

Dự Án Việt là công ty tư vấn đa dạng các loại hình dự án. Các dự án Dự Án Việt viết điều được các ban ngành chấp thuận chủ trương nhanh và hầu hết điều được các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các quỹ đầu tư đồng ý cho vay vốn đầu tư. Chúng tôi tự hào là đối tác của nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Dự Án Việt Chuyên thực hiện các dịch vụ:
- Tư vấn lập dự án đầu tư
- Chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư
- Viết dự án vay vốn, xin đầu tư
- Soạn thảo các văn bản xin đầu tư
- Soạn thảo tờ trình xin đầu tư
- Tư vấn đầu tư, Kêu gọi đầu tư

CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?