Tại sao khi cần viết dự án, nhà đầu tư nghĩ ngay đến dự án việt mà không phải bất cứ nhà tư vấn nào
Quy hoạch chi tiết 1/500 là cách thức thể hiện cụ thể từng chi tiết sẽ được sử dụng khi bản thiết kế được nhà được phê duyệt và tiến hành xây dựng.
Nhà xưởng, hệ thống máy móc là một trong những khâu quan trọng trong dự án của doanh nghiệp.
Đánh giá tác động môi trường chính là công việc xác định, phân tích, đánh giá và dự báo những ảnh hưởng lợi - hại trong công tác thực thi một hoạt động nào đó đối với nguồn tài nguyên và chất lượng môi trường ở từng thời điểm cụ thể.
Điều cốt lõi mà một đơn vị viết dự án phải có đó là tầm nhìn sâu rộng và sự chính xác trong những con số.
Sự thay đổi về khoa học, công nghệ dẫn đến nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp bị thay đổi. Cụ thể là có hàng loạt các lĩnh vực thuộc nông nghiệp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Căn cứ theo luật quy hoạch đô thị năm 2009, khoản 6, điều 3 giải thích: "Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị".
Theo khoản 2, điều 30 của Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết sẽ được thể hiện theo tỷ lệ phóng 1/500. Và bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 vẫn hay được gọi là quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500. Đây là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và đi đến xây dựng công trình.
Việc chuẩn bị kỹ càng vừa giúp doanh nghiệp đỡ mất thời gian, công sức và tiết kiệm được nhiều chi phí.
Đánh giá tác động môi trường là việc làm cần thiết và bắt buộc để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định. Từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không.
1 2 
1
Bạn cần hỗ trợ?