Tư vấn dự án

Đầu tư dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc

Đầu tư Dự án chăn nuôi heo nái giống siêu nạc gồm 900 con lợn nái, 27 con lợn đực để cho ra heo giống tốt nhất nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?