Tư vấn dự án

ĐTM | Dự án Đầu tư Phân Xưởng Xử lý Chất Thải Nguy Hại tỉnh Yên Bái

Chủ dự án: CTY CP Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái Địa điểm: Thôn Ngòi Sen, Xã Văn Tiến, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?