Tư vấn dự án

Dự án Đầu tư Tổ hợp Sản xuất và Chế biến Lương thực sau thu hoạch Mekong Vina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vương Đình Địa điểm: Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?