Tư vấn dự án

Dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư: CTY CP XNK DHBK Địa điểm: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?