Tư vấn dự án

Dự án xây dựng khu xử lý chất thải tái chế phế liệu

Địa điểm xây dựng: Hà Nội

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?