Tư vấn dự án

Dự án Xử lý chất thải rắn Formosa Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần United Holdings Địa điểm: Khu Kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?