Tư vấn dự án

Hồ sơ dự toán Dự án Nhà máy xử lý rác Bá Phát

Hạng mục: Xử lý rác thải sinh hoạt công suất 150 tấn/ngày Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?