Tư vấn dự án

Nhà máy tái chế và xử lý chất thải Phú Quốc

Chủ đầu tư: DNTN Đại Đoàn Địa điểm: Huyện Phú Quốc

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?