Tư vấn dự án

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần JET (Nhật Bản) Địa điểm: Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ:

1
Bạn cần hỗ trợ?