CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN

 
LẬP DỰ ÁN ĐẦU
 
1.      Viết dự án xin chủ trương đầu tư:(thuyết minh dự án,báo cáo tiền khả thi preF/S) 03 đến 5 ngày
-          Soạn thảo tờ trình
-          Soạn thảo văn bản xin đầu tư
-          Thiết kế sơ đồ vị trí
-          Tính toán cơ cấu sử dụng đất
-          Soan thảo đề xuất đầu tư
-          Lập báo cáo tiền khả thi (thuyết minh dự án, preF/S)
2.      Lập báo cáo đầu tư xin quyết định chủ trương đầu tư:(30 ngày chưa bao gồm thời gian phê duyệt hồ sơ)
-          Lập báo cáon ghiên cứu khả thi ( báo cáo đầu tư)
3.      Lập quy hoạch chi tiết 1/500 ( 30 ngày chưa bao gồm thời gian phê duyệt hồ sơ )
-          Thiết kế tổng thể mặt bằng
A, mật độ xây dựng
B, bố trí công nghệ, …
-          Thiết kế chi tiết 1/500
4.      Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ( 90 ngày đã bao gồm thới gian phê duyệt hồ sơ)
-          Cấp bộ
-          Cấp tỉnh
5.      Tư vấn lập ban đền bù, giải phóng mặt bằng
-          Tự đền bù
-          Thành lập ban đền bù
-          ….
6.      Thiết kế xin phép xây dựng
Trân trong cám ơn và chúc quý công ty thành công,