Hình ảnh công trình môi trườngCông trình xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác ở Bình Thuận


 Xây dựng, lắp đặt và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại khu dân cư Long An
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt các khu chung cư, tòa nhà tại thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại, hiệu quả cao và quy mô lớn

CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?